Seminaria PKiM

Seminaria PKIM


Seminaria PKIM- to coroczne spotkania miłośników astronomii meteorowej z całej Polski, na którym przez 2 - 3 weekendowe dni wysłuchujemy kilkunastu referatów członków PKIM jak i również zawodowych astronomów z UW, CAMK. Wykłady to tylko zaczątki rozmów, które nierzadko przenoszą się do pokoi i toczą się do późnych godzin nocnych. Seminarium to także świetna okazja do zapoznania się z innymi członkami PKIM jak i również możliwość uzyskania bezpośrednich porad od koordynatorów video, foto i radiowych. Podczas seminaryjnych spotkań dla chętnych prowadzone są też warsztaty m.in. jak prowadzić obserwacje wizualne, jak zbudować stacje bolidową, jak prowadzić nasłuch radiowy meteorów i wiele, wiele innych. Spotkania te od kilkunastu lat odbywają się w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika w Warszawie dzięki uprzejmości dyrekcji która zapewnia bezpłatne zakwaterowanie wszystkim uczestnikom.

XXV Seminarium PKiM - prezentacje

Prezentacje wygłoszone na Seminarium:

SOBOTA, 28 lutego 2009

Średnia średniej nierówna - Radosław Poleski, PKiM/OAUW, sobota, 28 lutego 2009, godz. 10

Ciemna masa - dr Wojciech Pych, CAMK, sobota, 28 luty, godz. 10:40 (wykład rozszerzony)

Podsumowanie obserwacji wizualnych 2008, Absolutorium, Nowe formy dotarcia do obserwatorów - Kamil Złoczewski, PKiM/CAMK, sobota, 28 luty 2009, przykład screencastu (tutorial APOD), przykład webcastu (film o PKiM)

NIEDZIELA, 28 lutego 2009

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 - Kamil Złoczewski, PKiM/CAMK, niedziela, 1 marca 2009, godz. 10, oficjalny film MRA 2009, filmy ze zdjęciami z Astro-Forum

Soczewkowanie grawitacyjne - Jan Skowron, OAUW, niedziela, 1 marca 2009, godz. 10:50

Powstanie, ewolucja i wyszukiwanie strumieni meteoroidowych - dr hab. Tadeusz Jopek, UAM, niedziela, 1 marca 2009, godz. 12

Tajemnice dżetów - Krzysztof Nalewajko, CAMK, niedziela, 1 marca 2009, godz. 16 (wykład rozszerzony)