Kalendarz meteorowy 2008


portret użytkownika admin

By admin - Posted on 25 January 2007

Lista aktywnych rojów IMO 2008
RÓJ KOD AKTYWNOŚĆ
mm.dd-mm.dd
MAKSIMUM
mm.dd λ[o]
RADIANT
α[o] δ[o]
V
[km/s]
r ZHR
Antyhelion ANT 01.01-12.31
nie obserwowany podczas
aktywności NTA i STA
    30 3.0 3
Kwadrantydy QUA 01.01-01.05 01.04  283.16 230 +49 41 2.1 120
α-Centaurydy ACE 01.28-02.21 02.08  319.2 211 -59 56 2.0 5
δ-Leonidy DLE 02.15-03.10 02.25  336 168 +16 23 3.0 2
ϒ-Normidy GNO 02.25-03.22 03.13  353 239 -50 56 2.4 4
Lirydy LYR 04.16-04.25 04.22   32.32 271 +34 49 2.1 18
π-Puppidy PPU 04.15-04.28 04.23   33.5 110 -45 18 2.0 zmienny
η-Aquarydy ETA 04.19-05.28 05.05   45.5 338 -01 66 2.4 >70
ε-Lirydy ELY 05.03-05.12 05.08   48.4 287 +44 44 3.0 3
Bootydy Czerwcowe JBO 06.22-07.02 06.27   95.7 224 +48 18 2.2 zmienny
Piscis Austrinidy PAU 07.15-08.10 07.27  125 341 -30 35 3.2 5
δ-Aquarydy Południowe SDA 07.12-08.19 07.27  125 339 -16 41 3.2 20
α-Capricornidy CAP 07.03-08.15 07.29  127 307 -10 23 2.5 4
Perseidy PER 07.17-08.24 08.12  140.0 46 +58 59 2.6 100
κ-Cygnidy KCG 08.03-08.25 08.17  145 286 +59 25 3.0 3
α-Aurygidy AUR 08.25-09.08 08.31  158.6 84 +42 66 2.6 7
Perseidy Wrześniowe SPE 09.05-09.17 09.09  166.7 60 +47 64 2.9 5
δ-Aurygidy DAU 09.18-10.10 10.03  191 88 +49 64 2.9 3
Draconidy GIA 10.06-10.10 10.08  195.4 262 +54 20 2.6 zmienny
ε-Geminidy EGE 10.14-10.27 10.18  205 102 +27 70 3.0 2
Orionidy ORI 10.02-11.07 10.21  208 95 +16 66 2.5 30
Leo Minorydy LMI 10.19-10.27 10.24  211 162 +37 62 3.0 2
Taurydy Południowe STA 09.25-11.25 11.05  223 52 +15 27 2.3 5
Taurydy Północne NTA 09.25-11.25 11.12  230 58 +22 29 2.3 5
Leonidy LEO 11.10-11.23 11.17  235.27 153 +22 71 2.5 >20
α-Monocerotydy AMO 11.15-11.25 11.21  239.32 117 +01 65 2.4 zmienny
Phoenicydy Grudniowe PHO 11.28-12.09 12.06  254.25 18 -53 18 2.8 zmienny
Puppidy/Velidy PUP 12.01-12.15 (12.06)  (255) 123 -45 40 2.9 10
Monocerotydy MON 11.27-12.17 12.08  257 100 +08 42 3.0 2
σ-Hydrydy HYD 12.03-12.15 12.11  260 127 +02 58 3.0 3
Geminidy GEM 12.07-12.17 12.13  262.2 112 +33 35 2.6 120
Coma Berenicydy COM 12.12-01.23 12.20  268 177 +25 65 3.0 5
Ursydy URS 12.17-12.26 12.22  270.7 217 +76 33 3.0 10

  • α, δ: współrzędne położenia centrum radiantu roju, najczęściej podawane dla maksimum. to rektascensja, to deklinacja. Współrzędne α i δ zmieniają się w czasie ze względu na ruch Ziemi na orbicie wokół Słońca. Położenia radiantów w okresach aktywności poszczególnych rojów przedstawiono w tej tabeli
  • r: Współczynnik masowy, wyliczany z rozkładu jasności meteorów danego roju. Rój z r= 2.02.5 ma zjawiska jaśniejsze niż większość rojów, natomiast rój o r powyżej 3.0 ma zjawiska słabsze niż większość rojów.
  • λ: długość ekliptyczna Słońca, miara niezależna od kalendarza. Wszystkie wartości λ podano dla epoki 2000.0.
  • v: Prędkość meteoru w atmosferze lub prędkość widoma w km/s. Prędkości meteorów zawierają się w przedziale od około 11 km/s (bardzo wolny) do 72 km/s (bardzo szybki). Meteor o prędkości 40 km/s ma średnią prędkość.
  • ZHR: Zenithal Hourly Rate - zenitalna liczba godzinna, czyli liczba meteorów z danego roju zaobserwowana w ciągu godziny przez nierzeczywistego obserwatora w idealnych warunkach pogodowych i gdy radiant roju jest w zenicie. Gdy wysoka aktywność trwa krócej niż godzinę lub warunki obserwacyjne są niesprzyjające, podaje się szacowaną Zenitalną Liczbę Godzinną (EZHR - Equivalent Zenithal Hourly Rate), która wyznaczona jest mniej dokładnie niż ZHR.